شرکت فنی مهندسی و بازرسی اسپوتا کاوش صنعت به عنوان یک شرکت بازرسی کننده نوع الف در زمینه های مختلف بازرسی فنی به عنوان سازمانی یادگیرنده در جهت ارتقای سطح کیفیت خدمات و در راستای تأمين انتظارات مشتريان و ذينفعان مدل نظام مدیریت خود را براساس استاندارد ISO/IEC 17020:2012 انتخاب و در این راستا رئوس خط مشی کیفیت خود را به ترتیب زیر اعلام می­دارد:

  • ارتقاء صلاحیت ها، مهارت ها و دانش فنی کارکنان از طریق آموزش مستمر كاركنان جهت افزایش سطح کیفی خدمات و توانمندسازي كاركنان ،
  • افزایش سطح رضایت مشتریان از طریق شناسایی و برآورده ساختن نیازهای جاری و آتی و انطباق هرچه بیشتر خدمات ارائه شده با خواسته های مشتریان ،
  • رعايت اصول بي­طرفي، استقلال و محرمانگی از طریق شناسایی، ارزیابی و کنترل مخاطرات بیطرفی، ایجاد محدودیت های دسترسی به داده های حاصل از بازرسی و اجرای صحیح روشهای اجرایی حفاظت از محرمانگی و حفاظت از بی طرفی در شرکت،
  • پايبندي به اخلاق حرفه­اي و اجتماعي در فعاليت­هاي بازرسي از طریق آموزش اصول مرتبط و جذب پرسنل ذیصلاح ،
  • بهبود مستمر سیستم مدیریت بازرسی در جهت افزایش اثربخشی و کارایی فعالیت های بازرسی از طریق استقرار، حفظ و نگهداری سیستم مدیریت بازرسی براساس استاندارد ISO/IEC 17020:2012،
  • افزايش کیفیت خدمات بازرسی و تحکیم جایگاه شركت به عنوان یک شرکت معتبر بازرسی فنی از طریق انجام به موقع تعهدات، بهبود زیر ساخت و استفاده از روزآمدترین اطلاعات و فن آوریها و تجهیزات اندازه گیری بازرسی،
  • توسعة سهم بازار و سود آوری از طریق افزایش حوزه های جغرافیایی و کاری در حوزه بازرسی فنی ،

بديهي است جهت دستيابي به اهداف فوق نياز به همكاري همه ­جانبه مديران و كاركنان در كلية سطوح شركت مي­باشد. تعهد و مسئوليت اطمينان از حسن اجراي اين خط­مشي بر عهده اينجانب بوده و تمامي سطوح شركت موظفند در راستاي استقـرار و حفظ سيستم مديريت در چارچوب وظايف سازماني خود، مشاركت فعال داشته باشند. درك و اجراي صحيح اين خط مشي در جلسات بازنگري مديريت مورد بررسي قرار خواهد گرفت.

 

                                                                                                     منصور صوفی گوجلومدیریت عامل