درباره ما

­­شرکت خدمات مهندسی و بازرسی فنی اسپوتا کاوش صنعت (سهامی خاص ) با نام اختصاری SKS در سال ۱۳۹۳ تاسیس شد و ضمن اخذ صلاحیت پروانه فنی مهندسی از وزارت صنعت معدن وتجارت کشور و صلاحیت خدمات مشاوره بازرسی فنی از سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و همچنین بازرسی جوش در سازه ای فلزی ساختمانی و صنعتی و مخازت تحت فشار و بازرسی آسانسورهای برقی از مرکز ملی تایید صلاحیت ایران در زمینه تدوین استانداردهای کارخانه ای ، مشاوره ، آموزش ، ارزیابی واحدهای صنعتی ، ممیزی و بازسی فنی ، بازرسی رنگ ، بازرسی آسانسور ، بازرسی خطوط انتقال سیال ، بازرسی تجهیزات مکانیکی و الکترونیکی ، بازرسی تعیین معیار  مصارف انرژی و بازرسی جوش سازه های فلزی و صنعتی از جمله خدمات شرکت اسپوتا کاوش صنعت می باشد.در گام نخست ، مدیریت ارشد شرکت اسپوتا کاوش صنعت با بهره گیری از تجارب مشاوران ، کارشناسان و بازرسان خود موفق به اخذ گواهینامه های فوق الذکر گردیده وبا تلاش و کوشش مستمر کارکنان و حمایت همه جانبه مدیریت ، این شرکت توانست به عنوان ”  اولین شرکت بازرسی مادر تخصصی شمالغرب  ” فعالیت نماید . این شرکت طی مدت کم فعالیت خود در زمینه بازرسی فنی و تستهای غیرمخرب اعتماد کارفرمایان را جلب نماید.