منصور صوفی
سمت: مدیرعامل

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد مهندسی مواد ومتالورژی-گرایش مهندسی تکنولورژی جوش

سابقه کار: ۱۲ سال

 

جلال حاجی زاده
سمت: نائب رئیس هیات مدیره- مدیر بازرسی فنی

مدرك تحصیلی : کارشناسی شیمی

سابقه کار: ۱۲ سال

 

توران ابراهیمی
عضو هیئت مدیره و مدیر تضمین کیفیت و اداری

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد رشته مهندسی منابع طبیعی

سابقه کار: ۴ سال

 

سجاد احمدی شاهسون
سمت: مدیر بازرسی فنی – آسانسور

مدرك تحصیلی : کارشناسی مهندسی برق- الکترونیک

سابقه کار: ۱۸ سال

 

canada non prescription online.

زهرا صوفی
سمت: مسئول دفتر مدیرعامل

مدرک تحصیلی: دکتری مدیریت منابع انسانی

سابقه کار: ۴ سال

 

فرشید احمدی
سمت: مدیر مالی

مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد حسابداری

سابقه کار: ۸ سال